ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΙΩΝ

Στο ειδικό μηχάνημα συσκευασίας που διαθέτουν τα ταπητοκαθαριστήρια Biotapitokatharistiria γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθούν και να διορθωθούν έγκαιρα τυχόν ατέλειες στον καθαρισμό του χαλιού σας.
Κατόπιν με την κατάλληλη επεξεργασία, απομακρύνεται το περιττό χνούδι και το χαλί σας συσκευάζεται, αφού προηγουμένως καταμετρηθούν ηλεκτρονικά οι διαστάσεις του.